Használati feltételek

Az alábbiakban részletezett felhasználási feltételek ('Feltételek') meghatározzák a grandcasino-online.click weboldal ('Weboldal') használatának feltételeit, illetve a felhasználók ('Felhasználók') jogait és kötelezettségeit.

A Weboldal használatával a Felhasználó kifejezetten beleegyezik a jelen Feltételek betartásába. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a Feltételeket, nem jogosult a Weboldalt használni.

Regisztráció

A Weboldal certain szolgáltatásai regisztrációt igényelhetnek. A Felhasználónak a regisztráció során valós adatokat kell megadnia, és kizárólagos felelősséggel tartozik az ezzel kapcsolatos információk biztonságos kezeléséért. A Felhasználó a regisztrált fiókjához tartozó felhasználónevet és jelszót bizalmasan kezeli, és felelősséggel jár azok bármilyen illetéktelen használata esetén.

Az Account használója kizárólag a Felhasználó, és tilos az Account bármilyen módon más személyre ruházása vagy átruházása.

Tartalmak

A Weboldal tartalmazhat linkeket harmadik fél weboldalaira vagy szolgáltatásaira. A Weboldal nem vállal felelősséget ezek a harmadik fél tartalmakért, illetve azok használatából vagy hozzáféréséből eredő károkért. A Felhasználók a saját felelősségükre látogatnak ezekre a külső oldalakra vagy használják ezeket a szolgáltatásokat.

A Weboldalon található összes tartalom a Weboldal tulajdonát képezi, és védett a szerzői jogi és egyéb ipari jogok által. Tilos bármilyen tartalom másolása, módosítása, terjesztése vagy felhasználása a Weboldal előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Felhasználók által a Weboldalra feltöltött vagy megosztott tartalmakért a Felhasználók kizárólagos felelősséggel tartoznak. A Weboldal nem vállal felelősséget ezekért a tartalmakért, és jogot gyakorolhat arra, hogy eltávolítsa vagy módosítsa azokat, amennyiben sértik a Feltételeket vagy a vonatkozó jogszabályokat.

Felelősségkorlátozás

A Weboldal és annak tartalmai az 'as is' ('amint van') alapon, kizárólag tájékoztatás céljából állnak rendelkezésre. A Weboldal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát nem vállal a weboldal használatával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan a pontosságot, megbízhatóságot és teljességet.

  • A Weboldal semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget a következőkért:
  • - az anyagi, erkölcsi vagy egyéb károkért, amelyek a Weboldalhoz vagy a Weboldal használatához kapcsolódnak;
  • - az esetleges meghibásodásokért, hibákért vagy vírusokért, amelyek a Weboldalhoz vagy a Weboldal használatához kapcsolódnak;
  • - harmadik fél bármilyen tevékenységéhez vagy viselkedéséhez kapcsolódó károkért, amelyekhez a Felhasználó a Weboldalon keresztül hozzáfér.

Joghatóság és jogvita

A jelen Feltételek megsértésével kapcsolatos jogviták esetén a magyarországi törvények irányadóak. A felek vállalják, hogy minden ilyen vita vagy jogi eljárás kizárólag Magyarország bíróságai előtt zajlik, kivéve, ha más határozottan meg nem állapodnak.

Amennyiben valamely Feltétel érvénytelennek, törvényellenesnek vagy végrehajthatatlannak bizonyul, az nem érinti a többi Feltétel érvényességét, és a Feltételkst mentesítheti a hatálytalannak talált részt.